Advokatvakt

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Dette er et tilbud hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal. Målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken.

Ta kontakt med oss for å avtale tid med en advokat

Epost: post@mandalbibliotek.no
Telefon: 382 73 130

ADVOKAT TIDSPUNKT 2019
Per T. Sneve Torsdag 14. mars Kl 17.00 – 19.00
Wenche Wiblemo Torsdag 11. april Kl 17.00 – 19.00
Rita Hagehei Torsdag 9. mai Kl 17.00 – 19.00
Per T. Sneve Torsdag 22. august Kl 17.00 – 19.00
Carl Henning Leknesund Torsdag 19. september Kl 17.00 – 19.00
Eirik Ramsland Torsdag 24. oktober Kl 17.00 – 19.00
Elise Valvik Torsdag 21. november Kl 17.00 – 19.00

Kommende advokatvakter

 1. Advokatvakt

  Dato torsdag 13 februar 17:00 - 19:00
  Plass Lindesnes bibliotek - Mandal

  Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

 2. Advokatvakt

  Dato torsdag 12 mars 17:00 - 19:00
  Plass Lindesnes bibliotek - Mandal

  Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

 3. Advokatvakt

  Dato torsdag 23 april 17:00 - 19:00
  Plass Lindesnes bibliotek - Mandal

  Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

 4. Advokatvakt

  Dato torsdag 14 mai 17:00 - 19:00
  Plass Lindesnes bibliotek - Mandal

  Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Vis flere...