Endring i organisasjoner

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

18 januar lørdag 2020
18 januar lørdag 2020
18.01.2020 til 18.01.2020.
Plass Lindesnesbibliotekene Mandal
Pris: Gratis
Målgruppe:
Informasjon:

Ansvarlig arrangør: Universitetet i Agder

v/ Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Det har vært store endringer i arbeidslivet og endringstakten er sterkt økende. Hvorfor skjer endringene? Hvordan skjer endringene? Sist, men ikke minst, hvem og hvordan skal vi håndtere endringene. Foredraget tar for seg ytre og indre drivkrefter for endring. Det vil bli praktiske og forskningsmessige eksempler på internasjonale og regionale organisasjoner som har gjennomført endringsprosesser. Foreleser vil eksemplifisere gjennom egen forskning på bedrifter som har lykkes over tid med menneskelig samskaping av endring.

  • Hvorfor, hva, hvem, når og hvordan endring?
  • Ytre og indre drivkrefter for endring
  • Strukturelle og kulturelle faktorer for endring
  • Hvordan håndtere ansatte i endringsprosesser
  • Strategier for endring
  • Samskaping av endring
  • Praktiske eksempler på organisasjoner i endring

Om foredragsholderen:

Tor Geir Kvinen 
er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han har en PhD (doktorgrad) fra Aalborg Universitet på samskaping (co-creation) med fokus på organisatorisk og menneskelige endring. Han har vært høyskolelektor i over 15 år ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har han over 25 års erfaring som kursleder og konsulent. Han har holdt en rekke lederkurs for private og offentlige virksomheter.