Finnes det en norsk beat-generasjon?

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

21 mars lørdag 2020
21 mars lørdag 2020
21.03.2020 til 21.03.2020.
Plass Lindesnesbibliotekene Mandal
Pris: Gratis
Målgruppe:
Informasjon:

Ansvarlig arrangør: Universitetet i Agder

På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset avlyser vi dette arrangementet.

Det er påfallende likheter i kunstuttrykket i etterkrigs-USA og etterkrigs-Norge. Foredraget forteller om et Norge i endring fra et tradisjonsbundet samfunn med landbruk, fiske og sjømannskap til et samfunn med gryende industrialisme,  urbanisering, og kjøp-og-kast-kultur. Kunstnere som Kjartan Slettemark, Siri Aurdal, Per Kleiva og Marius Heyerdahl er tidlig ute som kritiske stemmer mot disse samfunnsendringene, og danner en egen protest-generasjon vel ti-år før 1968’erne.

Foredraget trekker paralleller mellom det visuelle uttrykket til beat-kunstnerne i California, og det som foregikk underground i Oslo og Bergen mellom 1958-1966.

Om foredragsholderen: 

Frida Forsgren 
er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for sceniske og visuelle fag ved Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun har en doktorgrad om italiensk renessansekunst, har skrevet flere bøker om den amerikanske beatgenerasjonen, og forsker nå på norsk modernisme i tiden etter Munch. Hun fikk Formidlingsprisen ved Fakultet for humaniora og pedagogikk i 2018 og er fast kunstkritiker i Fædrelandsvennen.