Lørdagsuniversitetet: Livet før og etter døden

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

19 oktober lørdag 2019
19 oktober lørdag 2019
19.10.2019 til 19.10.2019.
Plass Lindesnes bibliotek - Mandal
Pris: Gratis
Målgruppe:

Hvilke handlinger gjennomførte folk i middelalderen i dette livet for å sikre seg i det neste?

Foredrag om tro og tillit, folk og fe, og religiøs praksis i Norge i katolsk tid. Sentralt står «sjelegaver», som er et uttrykk for hvordan folk handlet i det jordiske for å påvirke sitt liv i det hinsidige. Hva var en sjelegave, hvem ble de gitt for, hvem tok dem imot, og hvordan skulle de virke?

Middelalderen er en spennende epoke i norsk og europeisk historie. Kirke og stat vokser frem som sterke samfunnsinstitusjoner, lovgivningen blir mer ensartet, og det enkelte menneske trer klarer frem i forhold til kollektivet det tilhørte, slekten.

I denne perioden preget den religiøse ideologien samfunnsnormene, og folk ble minnet på den religiøse dimensjonen ved at stadig flere kirker og klostre ble bygd, helligdagene ble mange, og påbudene som måtte overholdes om mulig enda flere. Hvordan manøvrerte middelalderens mennesker i dette religiøse landskapet? Hva var deres tro, og hva var deres religiøse praksis?

Bakgrunnen for innlegget er forskning på forhold i bispedømmet som Agder lå inn under i middelalderen. Forskningen er samlet i en doktorgradsavhandling om kirkeorganisasjonen i den sørlige del av Norge fra ca. 1250 til 1500.

Lørdagsuniversitetet er et tilbud med populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder.

Aktuelle tema blir presentert og diskutert i en uformell setting. Her kan du både få kunnskapspåfyll og en kopp kaffe.

Foredragsholder:

Hilde Inntjore

Ph.d. i middelalderhistorie og studieleder ved Avdeling for lærerutdanning, UiA