Ressurstreff : Trygge oppvekstmiljø

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

27 august tirsdag 2019
27 august tirsdag 2019
27.08.2019 til 27.08.2019.
Plass Mandal bibliotek
Pris: Gratis
Målgruppe:
Informasjon:

Folkehelseuga 2019

Ole Alexander Jensen er frivilligkoordinator i Mandal Frivilligsentral, og Ingunn Ulvestad er frivilligkoordinator i Mandal kommune. De arbeider med å legge til rette for at frivilligheten kan vokse og utvikle seg på sine premisser, samtidig som det skapes aktiviteter og tilbud som kommer kommunens innbyggere til gode.

Mobbeombud Einar Buø og Blå Kors Barnas Stasjon

Møteledere: Ingunn Ulvestad og Ole Alexander Jensen