CS50

Bli med å følge forelesningene til CS50, Harvards introduksjonskurs til informatikk. Kurset er gratis og åpent for alle. Ønsker du et offisielt bevis på at du har tatt kurset kan du kjøpe det for 90$.

Mandal bibliotek

CS50 er et av Harvards mest populære fag.
Det er laget et stort opplegg rundt faget, men diverse events på kampus,
forskjellige undersider og nettsamfunn.

Oversikt over kurset

Uke 1

Scratch

Uke 2

C

C (fortsettelse)

Uke 3

Algorithms

Uke 4

Memory

Uke 5

Data Structures

Uke 6

HTTP

Uke 7

Dynamic Programming

Python

Uke 8

Python (fortsettelse)

Uke 9

SQL

Uke 10

JavaScript

Uke 11

Slutt

Om CS50

CS50 er Harvards introdukson til informatikk og programmering. I løpet av kurset lærer vi å tenke algoritmisk og effektiv problemløsing. Emner inkluderer abstraksjon, algoritmer. datastrukturer, webutvikling og mer. Programmeringsspråk inkluderer C, Python, SQL og JavaScript pluss CSS og HTML. For å bestå kurset må man få bestått på ni oppgaver og et større avslutningsprosjekt. 

Kurset er gratis å ta på Edx.org. Hvis noen ønske et bevis på at de har tatt kurset, så kan dette kjøpes for 90$. 

Opplegg i biblioteket

Vi viser et foredrag hver mandag i 12 uker.