Barn og eldre i offentlig og privat fattigomsorg i Mandal og Halse

Undertittel: 1900-1920
Publiseringsår: 2003
Klassifikasjon: Sosiale problemer og sosiale tjenester

Finnes som:

Valgt materialtype: Bok (2003)

Detaljert informasjon